Năm 2011 PME1 đạt giá trị sản lượng 67,920 tỷ đồng

26/10/2021 08:44 109

Triển khai thi công tại nhiều công trình trọng điểm của ngành Dầu khí như dự án Nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học Ethanol Phía Bắc; dự án Nhà máy sản xuất sơ xợi Polyester Đình vũ Hải Phòng... Công ty cổ phần kết cấu và đường ống PME1 - đơn vị thành viên của PVC-ME đã khẳng định được năng lực trong công tác gia công cơ khí, thi công ống, lắp đặt thiết bị và bảo dưỡng các thiết bị cơ giới.

Kết nối với chúng tôi

Chủ đề