x
0349.884.125

CLB Cầu Lông Long Điền

CLB Long Điền có 2 sân cầu lông được trải thảm PVC từ thương hiệu Enlio, hoàn thiện tháng 3 năm 2019
Đánh giá - Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá