Chủ Mệnh Lộc Tồn: Những Bí Ẩn Đằng Sau Ngôi Sao Thần Thánh

Chủ Mệnh Lộc Tồn

Chắc hẳn bạn đã từng nghe đến về sao Chủ Mệnh Lộc Tồn, người hộ vệ thần của cung Mệnh, chi phối sự giàu có và sự suy tàn của con người. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về ngôi sao này và những bí ẩn đằng sau nó.

Sao Chủ Mệnh: Ngôi Vị Quyền Lực

Sao Chủ Mệnh có vai trò quan trọng trong cung Mệnh, tác động đến sự thịnh vượng và tàn khốc của con người. Vị trí và tương quan với các sao khác sẽ ảnh hưởng đến tính chất của sao Chủ Mệnh.

Nếu sao Chủ Mệnh nằm trong vị trí miếu vượng và được các sao khác ủng hộ, vận khí của cung Mệnh sẽ được gia tăng, cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, nếu sao Chủ Mệnh gặp hạn chế và bị các sao khác kìm hãm, sức mạnh của cung Mệnh sẽ giảm đi và sự tàn khốc trỗi dậy.

Chủ Mệnh Lộc Tồn: Sự Kết Hợp Đặc Biệt

Chủ Mệnh Lộc Tồn là những người có sao Chủ Mệnh là Lộc Tồn, được tính dựa trên vị trí của cung Mệnh ở Dần và Tuất. Tuy nhiên, để đánh giá tính chất tốt xấu của Chủ Mệnh Lộc Tồn, chúng ta cần xem vị trí của sao Lộc Tồn và xem liệu nó có được hội chiếu và ủng hộ bởi các sao khác hay không.

Hơn nữa, Chủ Mệnh Lộc Tồn còn kết hợp với sao Chủ Thân để đưa ra đánh giá tổng thể. Dưới đây là một số trường hợp ví dụ:

Chủ Mệnh Lộc Tồn Chủ Thân Thiên Lương

Chủ Mệnh Lộc Tồn Chủ Thân Văn Xương

Chủ Mệnh Lộc Tồn Chủ Thân Thiên Tướng

Chủ Mệnh Lộc Tồn Chủ Thân Thiên Cơ

Chủ Mệnh Lộc Tồn Chủ Thân Thiên Đồng

Chủ Mệnh Lộc Tồn Chủ Thân Linh Tinh

Chủ Mệnh Lộc Tồn Chủ Thân Hỏa Tinh

Chủ Mệnh Lộc Tồn Chủ Thân Văn Xương

Chủ Mệnh Lộc Tồn Chủ Thân Văn Xương là những người có sao Chủ Mệnh là Lộc Tồn và sao Chủ Thân là Văn Xương. Những người sinh vào năm Thìn Tuất và cung Mệnh ở vị trí Dần Tuất sẽ thuộc loại này.

Tốt xấu của mẫu người này sẽ phụ thuộc vào vị trí của hai sao Lộc Tồn và Văn Xương, xem liệu chúng có hội chiếu và ủng hộ cho nhau không, từ đó đánh giá tính chất của vận mệnh.

Chủ Mệnh Lộc Tồn Chủ Thân Thiên Tướng

Chủ Mệnh Lộc Tồn Chủ Thân Thiên Tướng là những người có sao Chủ Mệnh là Lộc Tồn và sao Chủ Thân là Thiên Tướng. Người sinh vào năm Sửu Mùi và cung Mệnh ở vị trí Dần Tuất sẽ thuộc loại này.

Tốt xấu của mẫu người này sẽ phụ thuộc vào vị trí của hai sao Lộc Tồn và Thiên Tướng, xem liệu chúng có hội chiếu và ủng hộ cho nhau không, từ đó đánh giá tính chất của vận mệnh.

Chủ Mệnh Lộc Tồn Chủ Thân Thiên Lương

Chủ Mệnh Lộc Tồn Chủ Thân Thiên Lương là những người có sao Chủ Mệnh là Lộc Tồn và sao Chủ Thân là Thiên Lương. Người sinh vào năm Dần Thân và cung Mệnh ở vị trí Dần Tuất sẽ thuộc loại này.

Tốt xấu của mẫu người này sẽ phụ thuộc vào vị trí của hai sao Lộc Tồn và Thiên Lương, xem liệu chúng có hội chiếu và ủng hộ cho nhau không, từ đó đánh giá tính chất của vận mệnh.

Chủ Mệnh Lộc Tồn Chủ Thân Thiên Đồng

Chủ Mệnh Lộc Tồn Chủ Thân Thiên Đồng là những người có sao Chủ Mệnh là Lộc Tồn và sao Chủ Thân là Thiên Đồng. Người sinh vào năm Mão Dậu và cung Mệnh ở vị trí Dần Tuất sẽ thuộc loại này.

Tốt xấu của mẫu người này sẽ phụ thuộc vào vị trí của hai sao Lộc Tồn và Thiên Đồng, xem liệu chúng có hội chiếu và ủng hộ cho nhau không, từ đó đánh giá tính chất của vận mệnh.

Chủ Mệnh Lộc Tồn Chủ Thân Thiên Cơ

Chủ Mệnh Lộc Tồn Chủ Thân Thiên Cơ là những người có sao Chủ Mệnh là Lộc Tồn và sao Chủ Thân là Thiên Cơ. Người sinh vào năm Tị Hợi và cung Mệnh ở vị trí Dần Tuất sẽ thuộc loại này.

Tốt xấu của mẫu người này sẽ phụ thuộc vào vị trí của hai sao Lộc Tồn và Thiên Cơ, xem liệu chúng có hội chiếu và ủng hộ cho nhau không, từ đó đánh giá tính chất của vận mệnh.

Chủ Mệnh Lộc Tồn Chủ Thân Linh Tinh

Chủ Mệnh Lộc Tồn Chủ Thân Linh Tinh là những người có sao Chủ Mệnh là Lộc Tồn và sao Chủ Thân là Linh Tinh. Người sinh vào năm Ngọ và cung Mệnh ở vị trí Dần Tuất sẽ thuộc loại này.

Tốt xấu của mẫu người này sẽ phụ thuộc vào vị trí của hai sao Lộc Tồn và Linh Tinh, xem liệu chúng có hội chiếu và ủng hộ cho nhau không, từ đó đánh giá tính chất của vận mệnh.

Chủ Mệnh Lộc Tồn Chủ Thân Hỏa Tinh

Chủ Mệnh Lộc Tồn Chủ Thân Hỏa Tinh là những người có sao Chủ Mệnh là Lộc Tồn và sao Chủ Thân là Hỏa Tinh. Người sinh vào năm Tý và cung Mệnh ở vị trí Dần Tuất sẽ thuộc loại này.

Tốt xấu của mẫu người này sẽ phụ thuộc vào vị trí của hai sao Lộc Tồn và Hỏa Tinh, xem liệu chúng có hội chiếu và ủng hộ cho nhau không, từ đó đánh giá tính chất của vận mệnh.

*Rất nhiều những bí ẩn và điều thú vị còn chờ đón bạn khám phá trong Tử Vi. Hãy mở rộng kiến thức của mình với các nội dung có liên quan: Sao Lộc Tồn là gì? và Thông tin lãi suất vay, lãi suất vay thế chấp các ngân hàng để đạt được sự giàu có vượt trội.