Đào Hoa: Tác động của Sao Đào Hoa đến cuộc sống hôn nhân và tình yêu

Trong việc phân tích và dự đoán cuộc sống hôn nhân thông qua phép luận Tử Vi Đẩu Số, yếu tố “Đào Hoa” được coi là rất quan trọng. Tuy nhiên, không chỉ có Sao Đào Hoa mà còn có nhiều Sao khác mang ý nghĩa tương tự. Bên cạnh đó, vị trí của Sao này trong 12 Cung Địa Bàn cũng có ý nghĩa khác nhau. Sinh Khắc Ngũ Hành và Đắc hoặc Hãm Địa cũng là những yếu tố cần phân tích. Mỗi vị trí trên các Cung thuộc Nhân Bàn cũng có đặc tính riêng, ảnh hưởng đến tính chất của mỗi đường số.

Ý nghĩa của Sao Đào Hoa trong từng cung

  • Ở cung mệnh, Sao Đào Hoa thể hiện tư tưởng và hành động liên quan đến Đào Hoa.
  • Ở cung tử tức, Sao Đào Hoa nghiêng về việc trọng sắc dục.
  • Ở cung phu thê, Sao Đào Hoa tập trung vào luyến ái bên ngoài hôn nhân.
  • Ở cung tật ách, Sao Đào Hoa nghiêng về các mặt quan hệ xác thịt, đụng chạm.
  • Ở cung phúc đức, Sao Đào Hoa quan tâm đến các mặt cảm quan tinh thần.
  • Ở cung nô bộc, Sao Đào Hoa có ham mê về các tình cảm khuyến dụ từ bên ngoài.

Phân loại Đào Hoa thành Nội Đào Hoa và Ngoại Đào Hoa

Nội Đào Hoa được coi là yếu tố lãng mạn trong đời sống vợ chồng, được thể hiện qua các sao Xương Khúc. Trong khi đó, Ngoại Đào Hoa tập trung vào các mối quan hệ luyến ái ngoài hôn nhân, được thể hiện qua các sao Thiên Diêu, Hàm Trì.

Gặp Đào Hoa có thể dẫn đến phá tài, tiếng xấu và các tình huống bất lợi trong hôn nhân, được gọi là “Đào Hoa Kiếp”. Đào Hoa gặp Không, Kiếp, Đại Hao hoặc gặp xung Tài Lộc Tinh, dễ dẫn đến tình huống “Đào Hoa Kiếp”. Đào Hoa gặp Quan Tư Tù Ngục được gọi là “Đào Hoa Sát”. Đào Hoa Tinh gặp Dương Đà Hình Bạch Hổ Quan Phù Phá Toái cũng được coi là tổ hợp dẫn đến tình huống “Đào Hoa Sát”.

Tác động của Đào Hoa đến hôn nhân

Cung Phu Thê có Mộc Dục, Hàm Trì là chủ Đào Hoa có tính thực dụng (Nhục Dục Đào Hoa). Liêm Tham Tỵ Hợi hội gặp Sát Tinh, là Đào Hoa Nhục Dục hay thực dụng. Tham ở Hợi Tý gặp Dương Đà là “Đào Hoa Phiếm Thủy” (Bèo dạt mây trôi). Liêm trinh hội Hàm Trì lại hội Văn Khúc, là Đào Hoa mang tính tinh thần. Tham Lang hội Đà La là mang tính Phong Lưu, là Nhục Dục Đào Hoa, chủ có liên quan đến các hoạt động vui chơi. Đồng Cự hội Văn Khúc, là Đào Hoa Tinh Thần, nữ mệnh có thể nghiêng về Đào Hoa thực dụng. Liêm Cự hội Thiên Diêu, dễ có Đào Hoa thực dụng. Hồng Loan hội Thiên Diêu, là Chân Đào Hoa (Mang tính thực dụng).

Khi hôn nhân không thuận

Cung Mệnh có các sao bất lợi trong hôn nhân như Sát Phá Liêm Tham Vũ Cự Sát Kỵ hoặc Cung Mệnh Hãm Địa lại thêm Sát, ba phương Tam Hợp cũng không tốt. Nếu Cung Phu Thê tốt, phần nhiều chỉ về người phối ngẫu giàu sang, cũng được một thời vui vẻ, cuối cùng cũng bởi vẻ mặt, khả năng, thân thể của mình không phối hợp được mà thành ly dị. Nếu Cung Phu Thê lại gặp khó khăn, không tốt cho phối ngẫu, cũng bởi hai bên đều hung hãn không hợp mà ly dị, thậm chí có thể bạo hành. Nếu Cung Mệnh vượng cát mà Cung Phu Thê lại hung, tình yêu và hôn nhân không hợp mà ly ly dị hoặc gặp nhiều bệnh tật. Nếu cả hai bên vợ chồng Cung Mệnh đều tốt, đa số đều có cuộc hôn nhân mỹ mãn. Nhưng nếu là các cung tam hợp của Cung Phu Thê gặp Sát Kỵ, dễ gặp những xung đột do tác động bên ngoài, thậm chí có thể dẫn đến bất hòa hoặc ly dị. Cung Quan Lộc có Hóa Kỵ Tinh chủ phối ngẫu đa nghi hoặc được giám sát, dễ dẫn đến sự chia rẽ. Nếu gặp năm nhập hạn và Cung Phu Thê có hung sát tụ lại, người phối ngẫu có thể gặp thương tổn ngoài ý, thậm chí có thể mất mạng. Điều này thường do các Bản Mệnh của người phối ngẫu có yếu tố rủi ro, chứ không phản ánh bản mệnh khác nhau.

Tác động của Sao Đào Hoa đến nữ mệnh

Nam Mệnh Thái Âm tọa, Nữ Mệnh Thái Dương tọa, tình cảm khác phái rất mạnh, hay gặp gỡ bên ngoài. Hãm địa Phu Thê không có lực, sinh hoạt không đủ. Nếu thêm Sát vào nữa, tất đều chủ ly dị, thậm chí gặp hình khắc và tổn thương. Cung Mệnh Cơ Lương gặp Sát cũng chủ cô khắc.

Những yếu tố khác ảnh hưởng đến hôn nhân

Nhật Nguyệt ở Sửu Mùi đồng thủ mệnh, nam thì không ngại, nữ thì không tốt, nếu sự hội hợp không tốt lại gặp Sát Tinh, dễ bị lạc gió bụi cuộc đời. Nữ mệnh tọa Dần, đối cung Đồng Lương, chủ hôn nhân có sóng gió. Nếu hội Xương Khúc, khả năng sẽ phải lấy người Nam đã qua trải qua hôn nhân. Nữ Mệnh Cơ Lương tọa Mệnh, không là muộn hôn nhân thì cũng là hôn nhân không thuận. Thái Dương tọa Mệnh ở tại các cung Tuất Hợi Tý, hình phu khắc tử, thêm Sát thì càng chắc chắn. Cung Mệnh ở Tý Ngọ Mão Dậu, cung Phu Thê cư Thìn Tuất Sửu Mùi, tình cảm không tốt, hay cãi nhau, tụ thiểu ly đa, gia Sát thì càng hung. Cung Phu Thê gặp Tứ Sát độc thủ, nam lấy vợ hung dữ (Sư Tử Liên Tỉnh), Nữ lấy phải Ác Phu (Chí Phèo Tái Thế) hoặc chồng là dân đã trải qua xã hội đen. Gặp Lục Sát thủ hoặc giáp, thường là hôn nhân không mỹ mãn, hay khởi ý bất hòa với phối ngẫu, hoặc là người phối ngẫu nhiều bệnh thương tổn, thậm chí dễ khắc thương vong. Cung Phu Thê có Cô Quả, Phá Toái Tinh cũng không tốt, không là tụ thiểu ly đa cũng là sinh tử ly biệt. Ba cung tam hợp có Sát Tinh, cũng sẽ ảnh hưởng đến quan hệ vợ chồng. Những cuộc hôn nhân lần hai thường là cung Phu Thê có hai sao chính tinh đồng cung mà lại gặp Sát xung phá, ví dụ Đồng Cự hội Tứ Sát, thường đứt gánh cuộc đời nửa đường. Nếu chủ Tinh là Nam Đẩu Tinh, tất chủ nửa sau của cuộc đời. Cung Phu Thê nên chỉ có một Chính Tinh Miếu Vượng tọa thủ, gặp hai Chính Tinh đều miếu vượng, không gặp Sát hoặc thành cách cục cũng tốt. Nếu không, tình hình sẽ không tốt.

Những tình huống khác ảnh hưởng đến hôn nhân

Cung Phu Thê ở Dần Thân Tỵ Hợi lại có hai sao Chủ Tinh đồng cung, dễ có mấy độ hôn nhân. Cung Mệnh hai bên phối ngẫu có Sát Phá Liêm Tham cũng ít hòa thuận. Sát Phá Lang ở cung Phu Thê lại hội thêm Sát, cho dù là miếu vượng, gặp năm hạn cũng không tốt, dễ phân ly. Nữ mệnh nếu có Đào Hoa Tinh, rất quậy, nhưng cũng không chắc chắn Đào Hoa thực dụng. Cung Phu Thê có Liêm Trinh hoặc Tham Lang Hóa Quyền Lộc, dễ phát sinh tình cảm. Thiên Lương Hóa Lộc Hóa Quyền và Tham Lang Hóa Quyền ở cung Phu Thê dễ phát sinh cảm tình khác. Nữ mệnh đương nhiên bất lợi, trước khi kết hôn dễ có tình cảm với người khác. Tham Lang Hóa Kỵ là tình cảm gặp khó khăn. Tham Lang Hóa Lộc, người phối ngẫu dễ đi “đánh quả lẻ”. Cung Phu Thê có Khôi Việt gặp Hữu Bật hoặc Hóa Khoa, tình cảm sinh hoạt đa đoan, nam thì không ngại. Cung Phu Thê có Thiên Lương thêm Sát, có ý tượng Ly Biệt, nhất là nếu cung Phu Thê ở Tý, càng tiềm ẩn nguy hiểm. Cung Phu Thê ở Tý Ngọ có Thiên Lương, gặp đối cung có Hóa Kỵ giáp xung, người nữ có thể có cuộc hôn nhân thoáng như mây trôi. Cung Phu Thê gặp Tứ Sát độc thủ, nam lấy vợ hung dữ (Sư Tử Liên Tỉnh), nữ lấy phải Ác Phu (Chí Phèo Tái Thế) hoặc chồng là dân đã trải qua xã hội đen. Gặp Lục Sát thủ hoặc giáp, thường là hôn nhân không mỹ mãn, hay khởi ý bất hòa với phối ngẫu, hoặc là người phối ngẫu nhiều bệnh thương tổn, thậm chí có thể gây tổn thương. Cung Phu Thê có Cô Quả, Phá Toái Tinh cũng không tốt, không là tụ thiểu ly đa cũng là sinh tử ly biệt. Ba cung tam hợp có Sát Tinh, cũng sẽ ảnh hưởng đến quan hệ vợ chồng. Các cuộc hôn nhân lần hai thường là cung Phu Thê có hai sao chính tinh đồng cung mà lại gặp Sát xung phá, ví dụ Đồng Cự hội Tứ Sát, thường đứt gánh cuộc đời nửa đường. Cung Phu Thê nên chỉ có một Chính Tinh Miếu Vượng tọa thủ, gặp hai Chính Tinh đều miếu vượng, không gặp Sát hoặc thành cách cục cũng tốt. Nếu không, tình hình sẽ không tốt. Cung Phu Thê ở Dần Thân Tỵ Hợi lại có hai sao Chủ Tinh đồng cung, dễ có mấy độ hôn nhân. Cung Mệnh hai bên phối ngẫu có Sát Phá Liêm Tham cũng ít hòa thuận. Sát Phá Lang ở cung Phu Thê lại hội thêm Sát, cho dù là miếu vượng, gặp năm hạn cũng không tốt, dễ phân ly. Nữ mệnh nếu có Đào Hoa Tinh, rất quậy, nhưng cũng không chắc chắn Đào Hoa thực dụng. Cung Phu Thê có Liêm Trinh hoặc Tham Lang Hóa Quyền Lộc, dễ phát sinh tình cảm. Thiên Lương Hóa Lộc Hóa Quyền và Tham Lang Hóa Quyền ở cung Phu Thê dễ phát sinh cảm tình khác. Nữ mệnh đương nhiên bất lợi, trước khi kết hôn dễ có tình cảm với người khác. Tham Lang Hóa Kỵ là tình cảm gặp khó khăn. Tham Lang Hóa Lộc, người phối ngẫu dễ đi “đánh quả lẻ”. Cung Phu Thê có Khôi Việt gặp Hữu Bật hoặc Hóa Khoa, tình cảm sinh hoạt đa đoan, nam thì không ngại. Cung Phu Thê có Thiên Lương thêm Sát, có ý tượng Ly Biệt, nhất là nếu cung Phu Thê ở Tý, càng tiềm ẩn nguy hiểm. Cung Phu Thê ở Tý Ngọ có Thiên Lương, gặp đối cung có Hóa Kỵ giáp xung, người nữ có thể có cuộc hôn nhân thoáng như mây trôi. Cung Phu Thê gặp Tứ Sát độc thủ, nam lấy vợ hung dữ (Sư Tử Liên Tỉnh), nữ lấy phải Ác Phu (Chí Phèo Tái Thế) hoặc chồng là dân đã trải qua xã hội đen. Gặp Lục Sát thủ hoặc giáp, thường là hôn nhân không mỹ mãn, hay khởi ý bất hòa với phối ngẫu, hoặc là người phối ngẫu nhiều bệnh thương tổn, thậm chí có thể gây tổn thương. Cung Phu Thê có Cô Quả, Phá Toái Tinh cũng không tốt, không là tụ thiểu ly đa cũng là sinh tử ly biệt. Ba cung tam hợp có Sát Tinh, cũng sẽ ảnh hưởng đến quan hệ vợ chồng. Các cuộc hôn nhân lần hai thường là cung Phu Thê có hai sao chính tinh đồng cung mà lại gặp Sát xung phá, ví dụ Đồng Cự hội Tứ Sát, thường đứt gánh cuộc đời nửa đường. Cung Phu Thê nên chỉ có một Chính Tinh Miếu Vượng tọa thủ, gặp hai Chính Tinh đều miếu vượng, không gặp Sát hoặc thành cách cục cũng tốt. Nếu không, tình hình sẽ không tốt.

Tóm lại

Sao Đào Hoa có tác động lớn đến cuộc sống hôn nhân và tình yêu. Việc phân tích và hiểu rõ vị trí và yếu tố khác trong Tử Vi Đẩu Số giúp chúng ta dự đoán và xây dựng một mối quan hệ hôn nhân hạnh phúc.