x
0349.884.125

Tìm hiểu về hạt cao su EPDM và S-PU

- Đường chạy
Tìm hiểu về hạt cao su EPDM và S-PU
Đường chạy điền kinh thường được thi công bằng vật liệu Silicon PU, tìm hiểu ngay thông tin sản phẩm này để có những hiểu biết cần thiết trước khi thi công đường chạy

Đánh giá - Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá