Cùng bàn luận Quẻ số 11. Địa Thiên Thái.

Cùng bàn luận Quẻ số 11. Địa Thiên Thái.

Việc học về từng quẻ bắt đầu bằng a) Tượng Quẻ và Tự Quái do Phục Hy tạo ra. Sau đó, đến b) Soán Từ của Văn Vương. Soán có nghĩa là đoán. Tiếp theo là c) Soán Truyện và Tượng Truyện của Khổng Tử. Soán Truyện giải thích nghĩa của Soán Từ. Tượng Truyện giải thích nghĩa của Tượng Quẻ, trong đó có Đại Tượng Truyện và Tiểu Tượng Truyện. Đại Tượng Truyện giải thích tượng của cả quẻ, trong khi Tiểu Tượng Truyện giải thích nghĩa của các Hào trong Quẻ.

Quẻ số 11 – Địa Thiên Thái được gọi là “Tự Quái”. Tự Quái mang ý nghĩa là sự tự tin và thông thuận. Khí âm ở trên, khí dương ở dưới, sự giao tiếp giữa yin và yang, tạo ra sự sinh trưởng và thông thái. Điều này ám chỉ rằng sự giao hòa giữa thiên địa là cần thiết để tạo ra sự cân bằng và sáng tạo. Tuy nếu thiên địa đảo điên, thế giới sẽ trở nên hỗn loạn và không thể cân nhắc.

Đọc Dịch, ta cần nghiên cứu về âm dương và sự cân bằng trong Dịch. Trong vũ trụ, sự tuần hoàn và biến đổi xảy ra liên tục. Âm và dương luôn tương đổi và tác động lẫn nhau. Dương biểu thị sự minh mẫn và thực tế, trong khi âm biểu thị sự hư ảo và mơ hồ. Tuy nhiên, theo quan điểm của Dịch, âm và dương vẫn cần nhau để tạo ra hiệu ứng, không bao giờ chỉ có một mà không có cả hai.

Trong việc quản lý con người và xã hội, chúng ta không thể chỉ có quân tử mà không có những người bình thường. Quan trọng là sự cân nhắc và trọng tâm của con người nằm ở đâu. Chỉ có khi dương trưởng và âm tiêu, sẽ có Thái. Nếu âm trưởng và dương tiêu, thì là Bỉ. Điều này ám chỉ rằng quan trọng là sự hài hòa giữa âm và dương.

Tóm lại, Quẻ số 11 – Địa Thiên Thái mang trong mình thông điệp về sự cân bằng và tương đối giữa âm và dương. Để đạt được thành công và hạnh phúc, chúng ta cần hiểu rõ về sự tương hợp và tương khắc giữa các yếu tố trong cuộc sống.