Sao Tả Phù, Hữu Bật – Ý Nghĩa Tại Mệnh Và Cung Khác

Sao Tả Phù và Sao Hữu Bật là hai sao băng tinh đặc biệt trong bộ môn Tử Vi. Chúng đóng vai trò như những bậc quân thần đứng hai bên để trợ giúp nhà vua, phụ giúp những vị tướng lĩnh đứng đầu. Tả Phù có vai trò như một vị quan văn, là cái đầu nhưng lại thiếu sức, chủ về sử dụng mưu trí để phò tá chủ nhân. Phụ Bật là mảnh ghép còn thiếu, là quan võ, là người chuyên đi thi hành, dùng sức lực nhiều để trợ giúp. Với vai trò như 2 thái cực âm và dương, Tả Phù và Hữu Bật như hai mạnh ghép bù trừ cho sự thiếu khuyết của nhau.

Tuy nhiên, khi đi cùng các sao xấu thì Tả – Hữu càng làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, không tài nào cản nổi. Do vậy, để tận dụng tối đa vai trò của Tả – Hữu, cần kết hợp chúng với các sao tốt như Tử Vi, Thiên Phủ, Thiên Tướng để tạo sự cân bằng và harmonious.

Ở cung Mệnh, Tả – Hữu cho thấy tính cách thông thạo nhiều môn nghề, khéo léo và khôn ngoan. Họ cũng thường có nhiều sự giúp đỡ từ gia đình và trong công việc. Về công danh tài lộc, Tả – Hữu trong cung Mệnh may mắn hưởng phúc sống lâu và có sự giúp đỡ về mặt vật chất. Tuy nhiên, khi gặp các sao xấu, họ có thể gặp rủi ro và khó tránh khỏi tai họa.

Tả – Hữu cũng mang ý nghĩa quan trọng trong các cung khác nhau như Phụ Mẫu, Phúc Đức, Điền Trạch, Quan Lộc, Nô Bộc, Thiên Di, Tật Ách, Tài Bạch, Tử Tức, và Phu Thê. Mỗi cung tượng trưng cho các khía cạnh khác nhau trong cuộc sống và tìm hiểu ý nghĩa của Tả – Hữu trong từng cung sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về tác động của chúng.

Cuối cùng, khi đi vào các hạn, Tả – Hữu có thể gặp thăng quan tiến chức và vinh hiển. Tuy nhiên, cần lưu ý về sự tương tác với các sao khác để tránh những tác động tiêu cực.