DiỄN CẦM TAM THẾ

Ấn phẩm “Diễn Cầm Tam Thế” của tác giả Dương Công Hầu là một quyển sách xuất bản vào năm 1966, được nhà xuất bản Văn Hiến ấn hành. Hiện tại, quyển sách này được lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu với tình trạng rất tốt. Bìa sách còn nguyên vẹn, bên trong gồm 361 trang sách chất lượng cao và nội dung đầy đủ.

Diễn Cầm Tam Thế Diễn Nghĩa của Dương Công Hầu đã trở nên khá nổi tiếng. Quyển sách này đưa ra những thông tin chính xác về số phận và tử vi của mỗi người dựa trên giờ sinh, tháng đẻ và năm âm lịch. Đây là một cẩm nang giúp bạn tìm hiểu về số mệnh của mình và cảnh giác trước những khó khăn trên cuộc sống.

Xuyên qua kiếp trước, bạn đã từng có những đóng góp trong việc cứu người và tu hành. Vì vậy, trong kiếp này, bạn được định mệnh ban cho sự phát tài và đầy đủ của tiền bạc. Bạn sẽ có một ngôi nhà rộng lớn, vị trí công việc cao cấp, và sống lâu hơn. Bạn cũng sẽ có cơ hội đi xa hơn, nhưng cần chú ý đến những khuyết điểm bên trong, kết hôn ban đầu có thể gặp khó khăn và con cái khó nuôi.

Các kiếp trước, bạn đã có tinh thần đạo đức cao và in Kinh phát giúp người tu. Trong kiếp này, bạn sẽ làm việc hòa thuận và có thành công trong công việc, xây dựng sự nghiệp và có nguồn tài nguyên phong phú. Bạn sẽ có đất đai và cuộc sống điền viên tốt, nhưng không thể thiếu sự giúp đỡ từ anh em và khó nuôi con. Bạn sẽ thể hiện tài năng thông minh khi lớn lên.

Sự thông minh và khéo léo đã từng xuất hiện trong các kiếp trước của bạn. Trong kiếp này, bạn sẽ đạt được thành công và phát tài vào mùa Xuân và mùa Hạ. Sự nghiệp của bạn sẽ được xây dựng và có nguồn tài nguyên phong phú, đồng thời, bạn sẽ có cuộc sống điền viên tốt. Tình cha mẹ, vợ chồng ban đầu và con cái đầu lòng có thể gặp khó khăn, nhưng bạn sẽ có một nghề nghiệp đáng giá và có thể gặp khó khăn với lưng hoặc chân.

Kiếp trước, bạn đã có xu hướng ỷ thế và tiếp tục hưởng rượu sau khi lớn tuổi, gây khó khăn cho cha mẹ, anh em, vợ chồng và con cái trước khi cuối cùng bạn có thể đủ điền viên và phát tài. Nếu bạn biết cách làm lành, bạn sẽ có một cuộc sống đáng giá.

Trong kiếp trước, bạn có tính kiên cường, sau đó mới biết làm việc hòa thuận. Kiếp này, bạn sẽ khắc cha mẹ, anh em, vợ chồng và con cái, nhưng trong bạn có khuyết điểm nhỏ. Nếu bạn biết làm lành, bạn sẽ sống lâu, phát tài, có vị trí và sự minh mẫn.

Trong kiếp trước, bạn thích thảo luận về điều lành và giúp đỡ những người nghèo. Trong kiếp này, không ảo tưởng, bạn sẽ được tôn trọng bởi mọi người cho đến khi bạn có thành công trong kinh doanh khi còn trẻ. Khi lớn tuổi, bạn sẽ có vị trí cao, nhưng vợ chồng ban đầu và con cái đầu lòng khó bảo dưỡng. Bạn sẽ có một ngành nghề lớn và có thể gặp vấn đề về lưng hoặc chân.

Kiếp trước, bạn có tinh thần vui vẻ, trung tin và rộng lượng. Trong kiếp này, bạn thích mặc đẹp, không có đạo quan, không ở gần gia đình, di chuyển ba lần và nếu không làm lành, bạn sẽ phải chuyển địa điểm năm lần trước khi cuối cùng có thể yên bình.