x
0349.884.125

Báo giá chi phí thi công sân bóng chuyền

- Sân bóng chuyền
Báo giá chi phí thi công sân bóng chuyền
Sân bóng chuyền tiêu chuẩn cho nhà thi đấu thường sử dụng thảm sân bóng chuyền PVC. Dưới đây là dự toán thi công sân bóng chuyền giúp bạn cân đối chi phí và có phương án tối ưu nhất

Đánh giá - Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá