x
0349.884.125

Bản vẽ khung thành sân bóng 11 người

- Thi công sân bóng
Bản vẽ khung thành sân bóng 11 người
Kích thước khung thành sân 11 tiêu chuẩn là 7.32m x 2.44m x 2m, có dạng hình hộp, cùng tìm hiểu bản vẽ khung thành sân bóng đá 11 người cũng như những lưu ý khi sản xuất khung thành sân 11 này.

Đánh giá - Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá