x
0349.884.125

Bản vẽ khung thành sân bóng 5 người

- Thi công sân bóng
Bản vẽ khung thành sân bóng 5 người
Khung thành sân bóng đá 5 người có thể dễ dàng sản xuất tại địa phương với chi phí thấp. Cùng chúng tôi tham khảo khung thành sân bóng đá mini 5 người để chuẩn bị và sản xuất một cách chính xác nhất

Đánh giá - Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá