x
0349.884.125

Kích thước sân bóng đá mini 7 người

- Thi công sân bóng
Kích thước sân bóng đá mini 7 người
Sân bóng đá 7 người có kích thước tiêu chuẩn là 60m x 35m, ngoài ra sân bóng đá 7 người tại miền Bắc hay có kích thước thi đấu là 50m x 30m. Chi tiết về kích thước sân bóng đá 7 sẽ có trong bài viết.

Đánh giá - Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá