x
0349.884.125

Kích thước sân bóng đá 11 người tiêu chuẩn

- Thi công sân bóng
Kích thước sân bóng đá 11 người tiêu chuẩn
Sân bóng đá 11 người có kích thước tiêu chuẩn là 105m x 68m, ngoài ra những thông tin khác về kích thước khung thành, kích thước vòng cấm địa,... của sân bóng 11 người sẽ có trong bài viết này

Đánh giá - Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá