x
0349.884.125

Sân bóng Thanh Bình

Dự án sân bóng đá mini cỏ nhân tạo tại phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa được PVC-ME triển khai và hoàn thành vào tháng 4 năm 2020, sử dụng cỏ nhân tạo AVG chất lượng cao
Đánh giá - Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá