x
0349.884.125

Sân bóng rổ

Kích thước sân bóng rổ 3x3

Kích thước sân bóng rổ 3x3

Kích thước sân bóng rổ 3x3 theo tiêu chuẩn quy định là 15m x 11m, gần bằng nửa sân thi đấu, các thông số chi tiết về kích thước sân bóng rổ sẽ được thể hiện trong bài viết sau đay