x
0349.884.125

Báo giá chi phí thi công sân cầu lông ngoài trời

- Thi công sân cầu lông
Báo giá chi phí thi công sân cầu lông ngoài trời
Sân cầu lông ngoài trời thường được thi công bằng sơn Acrylic hoặc PP Interlocking. Trong bài viết này, chúng tôi xin trình bày chi tiết các hạng mục thi công và chi phí thi công sân cầu lông ngoài trời bằng sơn thể thao chuyên dụng Acrylic

Đánh giá - Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá