x
0349.884.125

Năm 2011 PME1 đạt giá trị sản lượng 67,920 tỷ đồng

- Tin tức khác
Năm 2011 PME1 đạt giá trị sản lượng 67,920 tỷ đồng
Triển khai thi công tại nhiều công trình trọng điểm của ngành Dầu khí như dự án Nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học Ethanol Phía Bắc; dự án Nhà máy sản xuất sơ xợi Polyester Đình vũ Hải Phòng... Công ty cổ phần kết cấu và đường ống PME1 - đơn vị thành viên của PVC-ME đã khẳng định được năng lực trong công tác gia công cơ khí, thi công ống, lắp đặt thiết bị và bảo dưỡng các thiết bị cơ giới.

Thực hiện yêu cầu cơ cấu lại mô hình tổ chức hoạt động, tháng 12/2011 PME1 đã tiến hành thành công Đại hội đồng cổ đông và ra mắt công ty cổ phần kết cấu và đường ống PME1 trên cơ sở chuyển đổi từ Công ty TNHH một thành viên cơ khí PVC-ME1. Là một đơn vị mới nhưng công tác chỉ đạo thi công, công tác quản lý tiến độ và chất lượng công trình tại PME1 được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, tạo điều kiện của Lãnh đạo và các phòng, ban chuyên môn của PVC-ME; PME1 thể hiện là đơn vị nòng cốt của Công ty trong việc triển khai các dự án/công trình trọng điểm. Các dự án/công trình do PVC-ME1 thi công đảm bảo tiến độ và chất lượng như: Công trình Nhà máy xơ sợi Đình Vũ Hải Phòng đã hoàn thành tiến độ hạng mục thi công bọc bảo ôn hệ thống đường ống và thiết bị; công trình Nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học Ethanol Phía Bắc tuy gặp nhiều khó khăn về điều kiện thi công, nghiệm thu thanh toán song PME1 đã có nhiều nỗ lực trong việc cung cấp vật tư, huy động thiết bị thi công, nhân lực để đáp ứng tiến độ thi công của Ban điều hành dự án và Chủ đầu tư yêu cầu. Bên cạnh đó, PME1 đã tích cực tìm kiếm thêm các hợp đồng trong và ngoài ngành như: hợp đồng gia công chế tạo kết cấu thép nhà Carill, gia công chế tạo gông giằng cẩu tháp, gia công chế tạo các loại gầu khoan cho máy khoan cọc nhồi và máy tường vây...

PME1 thực hiện nguyên tắc phân phối theo lợi nhuận, năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc; việc trả lương cho CBCNV thời gian qua được đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Nhà nước, đồng thời khuyến khích CBCNV phát huy tính chủ động, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ theo công việc được giao. Năm 2011, PME1 đã thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, ổn định thu nhập và đảm bảo các chế độ. Nhờ vậy, thu nhập của người lao động được cải thiện rõ rệt, bình quân người lao động trong đơn vị năm 2011 có mức thu nhập 5,6 triệu đồng/người/tháng, tăng 120% so với kế hoạch năm. Công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trên các công trường được công ty đã thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các Ban chỉ huy, các Đội xây lắp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn, tuân thủ theo đúng các quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật; đồng thời Công ty cũng nghiêm khắc xử lý đối với những hành vi, dấu hiệu vi phạm an toàn. Năm mới 2012, PME1 phấn đấu đạt sản lượng 300 tỷ đồng, doanh thu 233,5 tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động đạt 6,8 triệu đồng/người/tháng đồng thời đảm bảo tuyệt đối yêu cầu về tiến độ, chất lượng và hiệu quả kinh tế trên các công trình trọng điểm thi công.

Với chủ trương đổi mới quyết liệt, tổ chức lại và phân cấp, giao quyền cho các đội thi công, phân xưởng sản xuất, tạo tính chủ động, sáng tạo trong công tác quản lý, khai thác và sử dụng, phát huy các tiềm lực sẵn có. Năm 2012 PME1 sẽ phát huy thế mạnh của đơn vị chuyên sản xuất các sản phẩm kết cấu thép, đường ống, sửa chữa và bảo dưỡng các thiết bị cơ giới, nâng cao năng lực tham gia thi công các công trình có yêu cầu kỹ thuật cao.


Đánh giá - Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá