x
0349.884.125

PVC-ME Tổ chức thành công Đại hội Cựu chiến binh lần thứ nhất nhiệm kỳ 1012 - 2017

- Tin tức khác
PVC-ME Tổ chức thành công Đại hội Cựu chiến binh lần thứ nhất nhiệm kỳ 1012 - 2017
Phát huy truyền thống “anh bộ đội cụ hồ”, Hội Cựu chiến binh PVC-ME đã từng bước vượt qua khó khăn cùng tập thể Lãnh đạo và CBCNV Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, góp phần vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Chi hội đã tập trung tuyên truyền Nghị quyết các cấp của Đảng, chủ trương chính sách của Nhà nước, Tập đoàn, Tổng Công ty, các quyết định, quy chế của Công ty, những nội dung quan trọng theo sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, các hướng dẫn Hội Cựu chiến binh các cấp. Gắn tuyên truyền với các ngày lễ lớn cụ thể như: thực hiện cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng và các tệ nạn xã hội… Các chi hội viên còn tham gia cấp ủy thường xuyên phối hợp, giáo dục, định hướng, bồi dưỡng cho cán bộ chi hội giữ vững lập trường, kiên định với đường lối đổi mới của Đảng.

Với khó khăn do các Cựu chiến binh cư trú trên nhiều địa bàn thi công các công trình nhưng Ban chấp hành chi hội đã kịp thời rà soát động viên toàn thể hội viên tham gia các Ban liên lạc ở các công trường, khối văn phòng, các công ty con… các hoạt động giao lưu, thông báo sinh hoạt Ban liên lạc đã khắc phục được những khó khăn, bước đầu đi vào nề nếp. Hội Cựu chiến binh PVC-ME đã tham gia cùng với Cựu chiến binh cấp trên như: Tham dự chuyến đi về nguồn thăm chiến trường xưa trên đất bạn Lào, Campuchia, tham gia tập huấn Cựu chiến binh chuẩn bị cho Đại hội Cựu chiến binh các cấp nhiệm kỳ 2012 – 2017…

Công tác phối hợp với các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ trong các hoạt động giáo dục truyền thống, đền ơn đáp nghĩa trong Công ty cũng được chi Hội quan tâm, chủ động đề xuất với Đảng ủy, Ban giám đốc tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục thanh niên, CBCNV phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng, ý chí vượt qua khó khăn, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa dầu khí… tham mưu đề xuất với lãnh đạo các cấp phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất gắn với nhiệm vụ của Công ty trong từng hoạt động cụ thể, trong đó mỗi Cựu chiến binh đều là những người đi đầu, nêu cao tinh thần gương mẫu để đoàn viên thanh niên và mọi người noi theo. Bên cạnh đó Chi hội Cựu chiến binh cũng phối hợp với các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà cho CBCNV, người lao động, Cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn, đau ốm. Tổ chức gặp mặt và tặng quà cho các gia đình thần nhân là thương binh, con liệt sỹ nhân ngày thương binh liệt sỹ, ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, điều này đã động viên các Cựu chiến binh tích cực tham gia các phong trào góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ đơn vị.

Đại hội Cựu chiến binh PVC-ME nhiệm kỳ 2012 - 2017 với sự nhất trí cao, đồng sức, đồng lòng đã thống nhất bầu đồng chí Vũ Duy Thành làm Chi hội trưởng và đồng chí Hồ Thanh Lâm làm Chi hội phó. Đại hội cũng đã bầu các đại biểu tham dự Đại hội cấp trên gồm các đồng chí: Vũ Duy Thành, đồng chí Hồ Thanh Lâm và đồng chí Vũ Quang Minh. Trong nhiệm kỳ mới Chi hội Cựu chiến binh PVC-ME chủ trương xây dựng kế hoạch hoạt động, kế hoạch tổ chức các ngày lễ lớn của năm, xây dựng các mục tiêu, chương trình hành động của hội, tiếp tục phát huy truyền thống anh bộ đội cụ Hồ và chuẩn mực đạo đức Cựu chiến binh Việt Nam “trung thành, đoàn kết, gương mẫu, tình nghĩa” cùng với tập thể lãnh đạo các cấp, CBCNV Công ty vượt qua khó khăn và phát triển.


Đánh giá - Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá