Ngày khai trương tuổi Thân năm 2024: Chọn ngày nào để rước tài lộc?

Việc chọn sai ngày khai trương có thể gây ra những hậu quả không mong muốn cho doanh nghiệp như trì trệ kinh doanh và vấn đề tài chính. Để mang lại may mắn và thành công cho doanh nghiệp, việc chọn ngày khai trương phải dựa trên tuổi Thân của chủ doanh nghiệp. Nếu bạn là người tuổi Thân và đang loay hoay không biết chọn ngày khai trương thích hợp, hãy đọc bài viết này để có những gợi ý nhé!

Vì sao phải chọn ngày tốt để khai trương?

Chọn ngày khai trương không chỉ là một truyền thống từ lâu đời mà còn mang trong mình một sức mạnh tâm linh đáng kinh ngạc. Theo quan niệm dân gian, một khởi đầu tốt sẽ mang lại nhiều cơ hội phát triển cho quá trình kinh doanh sau này.

Vì sao phải chọn ngày tốt để khai trương?
Vì sao phải chọn ngày tốt để khai trương?

Ngày tốt khai trương cho Tuổi Thân thu hút tài lộc năm 2024

Một trong những yếu tố quan trọng trong việc chọn ngày khai trương là năm tuổi của chủ doanh nghiệp. Tuổi Thân sinh vào các năm 1956, 1968, 1980, 1992 và 2004. Hãy cùng tìm hiểu ngày tốt khai trương cho các năm này:

Ngày tốt khai trương tuổi Bính Thân (1956)

Nếu bạn sinh năm 1956, hãy tham khảo những ngày tốt sau để khai trương thành công:

 • Tháng 1: 4/12/2023 âm lịch (nhằm ngày 14/1/2024 dương lịch), 9/12/2023 âm lịch (nhằm ngày 19/1 dương lịch), 26/12/2023 âm lịch (nhằm ngày 5/2 dương lịch)
 • Tháng 2: 2/1 âm lịch (nhằm ngày 11/2 dương lịch), 10/1 âm lịch (nhằm ngày 19/2 dương lịch), 15/1 âm lịch (nhằm ngày 24/2 dương lịch), 28/1 âm lịch (nhằm ngày 8/3 dương lịch)
 • Tháng 3: 12/2 âm lịch (nhằm ngày 21/3 dương lịch), 27/2 âm lịch (nhằm ngày 5/4 dương lịch)
 • Tháng 4: 1/3 âm lịch (nhằm ngày 9/4 dương lịch), 5/3 âm lịch (nhằm ngày 13/4 dương lịch), 14/3 âm lịch (nhằm ngày 22/4 dương lịch), 27/3 âm lịch (nhằm ngày 5/5 dương lịch)
 • Tháng 5: 6/4 âm lịch (nhằm ngày 13/5 dương lịch), 25/4 âm lịch (nhằm ngày 1/6 dương lịch)
 • Tháng 6: 2/5 âm lịch (nhằm ngày 7/6 dương lịch), 16/5 âm lịch (nhằm ngày 21/6 dương lịch), 28/5 âm lịch (nhằm ngày 3/7 dương lịch)
 • Tháng 7: 8/6 âm lịch (nhằm ngày 13/7 dương lịch), 17/6 âm lịch (nhằm ngày 22/7 dương lịch), 27/6 âm lịch (nhằm ngày 1/8 dương lịch)
 • Tháng 8: 2/7 âm lịch (nhằm ngày 5/8 dương lịch), 5/7 âm lịch (nhằm ngày 8/8 dương lịch), 10/7 âm lịch (nhằm ngày 13/8 dương lịch)
 • Tháng 9: 1/8 âm lịch (nhằm ngày 3/9 dương lịch), 12/8 âm lịch (nhằm ngày 14/9 dương lịch), 27/8 âm lịch (nhằm ngày 29/9 dương lịch)
 • Tháng 10: 5/9 âm lịch (nhằm ngày 7/10 dương lịch), 12/9 âm lịch (nhằm ngày 14/10 dương lịch), 25/9 âm lịch (nhằm ngày 27/10 dương lịch)
 • Tháng 11: 1/10 âm lịch (nhằm ngày 1/11 dương lịch), 15/10 âm lịch (nhằm ngày 15/11 dương lịch), 25/10 âm lịch (nhằm ngày 25/11 dương lịch)
 • Tháng 12: 2/11 âm lịch (nhằm ngày 2/12 dương lịch), 9/11 âm lịch (nhằm ngày 9/12 dương lịch), 13/11 âm lịch (nhằm ngày 13/12 dương lịch)

Ngày tốt khai trương tuổi Mậu Thân (1968)

Với những ai sinh năm 1968, hãy không bỏ qua những ngày tốt sau để khai trương thành công:

 • Tháng 1: 5/12 âm lịch (nhằm ngày 15/1 dương lịch), 10/12 âm lịch (nhằm ngày 20/1 dương lịch), 25/12 âm lịch (nhằm ngày 4/2 dương lịch)
 • Tháng 2: 2/1 âm lịch (nhằm ngày 11/2 dương lịch), 15/1 âm lịch (nhằm ngày 24/2 dương lịch), 18/1 âm lịch (nhằm ngày 27/2 dương lịch), 29/1 âm lịch (nhằm ngày 9/3 dương lịch)
 • Tháng 3: 1/2 âm lịch (nhằm ngày 10/3 dương lịch), 23/2 âm lịch (nhằm ngày 1/4 dương lịch)
 • Tháng 4: 2/3 âm lịch (nhằm ngày 10/4 dương lịch), 7/3 âm lịch (nhằm ngày 15/4 dương lịch), 15/3 âm lịch (nhằm ngày 23/4 dương lịch), 28/3 âm lịch (nhằm ngày 8/5 dương lịch)
 • Tháng 5: 10/4 âm lịch (nhằm ngày 17/5 dương lịch), 26/4 âm lịch (nhằm ngày 2/6 dương lịch)
 • Tháng 6: 3/5 âm lịch (nhằm ngày 8/6 dương lịch), 15/5 âm lịch (nhằm ngày 20/6 dương lịch), 24/5 âm lịch (nhằm ngày 29/6 dương lịch)
 • Tháng 7: 7/6 âm lịch (nhằm ngày 12/7 dương lịch), 15/6 âm lịch (nhằm ngày 20/7 dương lịch), 28/6 âm lịch (nhằm ngày 2/8 dương lịch)
 • Tháng 8: 2/7 âm lịch (nhằm ngày 5/8 dương lịch), 5/7 âm lịch (nhằm ngày 8/8 dương lịch), 10/7 âm lịch (nhằm ngày 13/8 dương lịch)
 • Tháng 9: 1/8 âm lịch (nhằm ngày 3/9 dương lịch), 12/8 âm lịch (nhằm ngày 14/9 dương lịch), 27/8 âm lịch (nhằm ngày 28/9 dương lịch)
 • Tháng 10: 1/9 âm lịch (nhằm ngày 3/10 dương lịch), 12/9 âm lịch (nhằm ngày 14/10 dương lịch), 20/9 âm lịch (nhằm ngày 22/10 dương lịch), 26/9 âm lịch (nhằm ngày 28/10 dương lịch)
 • Tháng 11: 9/10 âm lịch (nhằm ngày 9/11 dương lịch), 17/10 âm lịch (nhằm ngày 28/11 dương lịch), 27/10 âm lịch (nhằm ngày 17/11 dương lịch)
 • Tháng 12: 4/11 âm lịch (nhằm ngày 4/12 dương lịch), 5/11 âm lịch (nhằm ngày 5/12 dương lịch), 24/11 âm lịch (nhằm ngày 24/12 dương lịch), 29/11 âm lịch (nhằm ngày 29/12 dương lịch)

Ngày tốt khai trương tuổi Canh Thân (1980)

Nếu bạn sinh năm 1980, hãy cân nhắc chọn một trong những ngày sau để khai trương:

 • Tháng 1: 4/12 âm lịch (nhằm ngày 14/1 dương lịch), 9/12 âm lịch (nhằm ngày 19/1 dương lịch)
 • Tháng 2: 2/1 âm lịch (nhằm ngày 11/2 dương lịch), 18/1 âm lịch (nhằm ngày 27/2 dương lịch), 29/1 âm lịch (nhằm ngày 9/3 dương lịch)
 • Tháng 3: 14/2 âm lịch (nhằm ngày 23/3 dương lịch), 21/2 âm lịch (nhằm ngày 30/3 dương lịch)
 • Tháng 4: 2/3 âm lịch (nhằm ngày 10/4 dương lịch), 4/3 âm lịch (nhằm ngày 12/4 dương lịch), 17/3 âm lịch (nhằm ngày 25/4 dương lịch)
 • Tháng 5: 11/4 âm lịch (nhằm ngày 18/5 dương lịch), 28/4 âm lịch (nhằm ngày 4/6 dương lịch)
 • Tháng 6: 2/5 âm lịch (nhằm ngày 7/6 dương lịch), 13/5 âm lịch (nhằm ngày 18/6 dương lịch), 27/5 âm lịch (nhằm ngày 2/7 dương lịch)
 • Tháng 7: 2/6 âm lịch (nhằm ngày 7/7 dương lịch), 5/6 âm lịch (nhằm ngày 16/7 dương lịch), 24/6 âm lịch (nhằm ngày 5/8 dương lịch)
 • Tháng 8: 2/7 âm lịch (nhằm ngày 5/8 dương lịch), 5/7 âm lịch (nhằm ngày 8/8 dương lịch), 10/7 âm lịch (nhằm ngày 13/8 dương lịch)
 • Tháng 9: 1/8 âm lịch (nhằm ngày 3/9 dương lịch), 3/8 âm lịch (nhằm ngày 5/9 dương lịch), 26/8 âm lịch (nhằm ngày 28/9 dương lịch)
 • Tháng 10: 4/9 âm lịch (nhằm ngày 6/10 dương lịch), 18/9 âm lịch (nhằm ngày 20/10 dương lịch), 23/9 âm lịch (nhằm ngày 25/10 dương lịch)
 • Tháng 11: 9/10 âm lịch (nhằm ngày 9/11 dương lịch), 17/10 âm lịch (nhằm ngày 28/11 dương lịch), 27/10 âm lịch (nhằm ngày 17/11 dương lịch)
 • Tháng 12: 5/11 âm lịch (nhằm ngày 5/12 dương lịch), 24/11 âm lịch (nhằm ngày 24/12 dương lịch), 29/11 âm lịch (nhằm ngày 29/12 dương lịch)

Ngày tốt khai trương tuổi Nhâm Thân (1992)

Nếu bạn sinh năm 1992, hãy cân nhắc chọn một trong những ngày sau để khai trương:

 • Tháng 1: 4/12 âm lịch (nhằm ngày 14/1 dương lịch), 9/12 âm lịch (nhằm ngày 19/1 dương lịch)
 • Tháng 2: 2/1 âm lịch (nhằm ngày 11/2 dương lịch), 15/1 âm lịch (nhằm ngày 24/2 dương lịch), 18/1 âm lịch (nhằm ngày 27/2 dương lịch), 29/1 âm lịch (nhằm ngày 9/3 dương lịch)
 • Tháng 3: 14/2 âm lịch (nhằm ngày 23/3 dương lịch), 21/2 âm lịch (nhằm ngày 30/3 dương lịch)
 • Tháng 4: 2/3 âm lịch (nhằm ngày 10/4 dương lịch), 7/3 âm lịch (nhằm ngày 15/4 dương lịch), 15/3 âm lịch (nhằm ngày 23/4 dương lịch), 28/3 âm lịch (nhằm ngày 8/5 dương lịch)
 • Tháng 5: 10/4 âm lịch (nhằm ngày 17/5 dương lịch), 26/4 âm lịch (nhằm ngày 2/6 dương lịch)
 • Tháng 6: 4/5 âm lịch (nhằm ngày 15/6 dương lịch), 8/5 âm lịch (nhằm ngày 19/6 dương lịch), 27/5 âm lịch (nhằm ngày 2/7 dương lịch)
 • Tháng 7: 1/6 âm lịch (nhằm ngày 6/7 dương lịch), 14/6 âm lịch (nhằm ngày 19/7 dương lịch), 27/6 âm lịch (nhằm ngày 1/8 dương lịch)
 • Tháng 8: 2/7 âm lịch (nhằm ngày 5/8 dương lịch), 5/7 âm lịch (nhằm ngày 8/8 dương lịch), 10/7 âm lịch (nhằm ngày 13/8 dương lịch)
 • Tháng 9: 1/8 âm lịch (nhằm ngày 3/9 dương lịch), 3/8 âm lịch (nhằm ngày 5/9 dương lịch), 26/8 âm lịch (nhằm ngày 28/9 dương lịch)
 • Tháng 10: 4/9 âm lịch (nhằm ngày 6/10 dương lịch), 18/9 âm lịch (nhằm ngày 20/10 dương lịch), 23/9 âm lịch (nhằm ngày 25/10 dương lịch)
 • Tháng 11: 9/10 âm lịch (nhằm ngày 9/11 dương lịch), 17/10 âm lịch (nhằm ngày 28/11 dương lịch), 27/10 âm lịch (nhằm ngày 17/11 dương lịch)
 • Tháng 12: 5/11 âm lịch (nhằm ngày 5/12 dương lịch), 24/11 âm lịch (nhằm ngày 24/12 dương lịch), 29/11 âm lịch (nhằm ngày 29/12 dương lịch)

Ngày tốt khai trương tuổi Giáp Thân (2004)

Người sinh năm 2004 đừng bỏ qua danh sách các ngày may mắn sau để khai trương:

 • Tháng 1: 5/12 âm lịch (nhằm ngày 15/1 dương lịch), 10/12 âm lịch (nhằm ngày 20/1 dương lịch), 27/12 âm lịch (nhằm ngày 6/2 dương lịch)
 • Tháng 2: 2/1 âm lịch (nhằm ngày 11/2 dương lịch), 8/1 âm lịch (nhằm ngày 17/2 dương lịch), 18/1 âm lịch (nhằm ngày 27/2 dương lịch)
 • Tháng 3: 17/2 âm lịch (nhằm ngày 26/3 dương lịch), 27/2 âm lịch (nhằm ngày 5/4 dương lịch)
 • Tháng 4: 2/3 âm lịch (nhằm ngày 10/4 dương lịch), 5/3 âm lịch (nhằm ngày 13/4 dương lịch), 17/3 âm lịch (nhằm ngày 25/4 dương lịch)
 • Tháng 5: 11/4 âm lịch (nhằm ngày 18/5 dương lịch), 28/4 âm lịch (nhằm ngày 4/6 dương lịch)
 • Tháng 6: 2/5 âm lịch (nhằm ngày 7/6 dương lịch), 16/5 âm lịch (nhằm ngày 21/6 dương lịch), 28/5 âm lịch (nhằm ngày 3/7 dương lịch)
 • Tháng 7: 1/6 âm lịch (nhằm ngày 6/7 dương lịch), 14/6 âm lịch (nhằm ngày 19/7 dương lịch), 27/6 âm lịch (nhằm ngày 1/8 dương lịch)
 • Tháng 8: 2/7 âm lịch (nhằm ngày 5/8 dương lịch), 5/7 âm lịch (nhằm ngày 8/8 dương lịch), 10/7 âm lịch (nhằm ngày 13/8 dương lịch)
 • Tháng 9: 1/8 âm lịch (nhằm ngày 3/9 dương lịch), 3/8 âm lịch (nhằm ngày 5/9 dương lịch), 26/8 âm lịch (nhằm ngày 28/9 dương lịch)
 • Tháng 10: 4/9 âm lịch (nhằm ngày 6/10 dương lịch), 28/9 âm lịch (nhằm ngày 30/10 dương lịch)
 • Tháng 11: 1/10 âm lịch (nhằm ngày 1/11 dương lịch), 22/10 âm lịch (nhằm ngày 22/11 dương lịch)
 • Tháng 12: 4/11 âm lịch (nhằm ngày 4/12 dương lịch), 22/11 âm lịch (nhằm ngày 22/12 dương lịch)

Chuẩn bị đầy đủ để khai trương thành công

Để tổ chức một buổi lễ khai trương thành công, bạn cần chuẩn bị kỹ càng các yếu tố sau:

 1. Chọn ngày tốt để khai trương: Theo quan niệm dân gian, chọn ngày khai trương phù hợp với tuổi chủ cửa hàng sẽ thu hút may mắn và tài vận trong kinh doanh.

Đừng quên lập kế hoạch để ngày khai trương diễn ra suôn sẻ
Đừng quên lập kế hoạch để ngày khai trương diễn ra suôn sẻ

 1. Kế hoạch truyền thông cửa hàng: Truyền thông là yếu tố quan trọng để thu hút khách hàng tiềm năng vào ngày khai trương. Sử dụng các kênh truyền thông đa dạng như phát tờ rơi, quảng cáo trên báo chí và trang mạng xã hội, cũng như thông qua việc truyền miệng từ người thân và bạn bè để tạo sự chú ý.

 2. Trang trí cửa hàng và chuẩn bị ưu đãi: Trang trí cửa hàng gọn gàng, sử dụng banner và băng rôn khai trương ở vị trí nổi bật, cùng với việc trưng bày sản phẩm chính ở vị trí trung tâm cửa hàng. Ngoài ra, chuẩn bị các voucher khuyến mãi đặc biệt để khuyến khích khách hàng mua sắm.

 3. Các chương trình giải trí và quà tặng: Tổ chức các chương trình giải trí như biểu diễn nghệ thuật, múa lân, phát nhạ